Kaartersclub  : Gepensioneerden:

            Voorzitter:

  

            Secretaris

            Emiel Fruyt ,

            Alle veertien dagen, op Dinsdag, van 14:00 tot 17:00 uur 
          komen zij samen in het centrum, op een ontspannende namiddag.